‘Gemeente moet Havenaren serieus nemen bij operatie naar gasloze woningen’ 

09 feb 2023 door De Havenaar
Een artistieke impressie van het Warmtecafé 

Tekst: Thijs Wartenbergh

Fotografie: Paul Haantjes

Laat de gemeente ons alsjeblieft serieus nemen en de input van vanavond bij toekomstige besluiten betrekken. Dat was een hartekreet van meerdere Havenaren – in totaal kwamen 70 personen op de informatiebijeenkomst af – die woensdagavond het eerste in een serie van ‘Warmtecafé’s’ bezochten. De volgende vindt waarschijnlijk plaats in de Wierden. 

Centraal stond het gegeven dat Haven als eerste stadsdeel gasloos wordt. Nederland staat voor de uitdaging in 2050 een warmtevoorziening te hebben zonder CO2-uitstoot. Hiervoor moeten zo’n acht miljoen huizen van het aardgas af.

De avond was georganiseerd door de stichting Stadswijkverwarming, opgezet door burgers om bewoners te informeren over hetgeen er komt kijken bij het afscheid nemen van fossiele brandstoffen, 

Mede-organisator Marcel Kolder: ‘We wilden vooral ideeën verzamelen, hoe bewoners erin zitten, welke vragen er leven en hoe we elkaar vervolgens kunnen helpen.’ Niet alle bezoekers hadden dat geconcludeerd uit de uitnodiging. Zij dachten dat zij van deskundigen een uiteenzetting zouden krijgen over diverse vormen van alternatieve energie, zoals windmolens, waterstof, wijkverwarming, aquathermie en geothermie en in plaats daarvan moesten ze zelf suggesties aandragen. Dat werd overigens met enthousiasme gedaan, 

Aan diverse tafels konden de aanwezigen, begeleid door Thijs van der Steeg, Laetitia Ouillett, Jim van der Wardt, Michiel Broekman, Sacha de Ruijter en Brord Dusseldorp, hun ideeën spuien. Daarbij kwam onder meer naar voren, met name bij ouderen, wat het voor zin heeft om op hoge leeftijd nog te gaan investeren in een warmtepomp of nieuwe geiser. En trouwens: wat kost dat en zijn er subsidies voor?

Isoleren, werd aangegeven, is belangrijk. Daarmee kan al de eerste winst worden geboekt. Maar ja, moet je als huurder kosten gaan maken, terwijl zoiets door de woningbouwvereniging gedaan zou moeten worden. En ook: weten we, als leken, de bewoners, wel waar we het over hebben? Daarom werd bepleit dat alle kennis omtrent ‘van het gas af gaan’ voor de Havenaren ontsloten zou moeten worden, zodat iedereen de juiste informatie krijgt. 

Zonder een voorkeur aan te geven voor een bepaalde vorm van alternatieve verwarming van woningen, werd gemeld dat het Flevoziekenhuis aquathermie toepast om het gebouw op temperatuur te houden. Daarbij wordt water uit het Weerwater gebruikt. Het is niet ondenkbaar dat zo’n aanpak als voorbeeld kan dienen voor Haven, met het Gooimeer en grachten in de nabijheid van woningen. Bij een recent onderzoek in de wijk de Wierden is onder meer naar deze optie gekeken.

Aan diverse tafels kon gepraat worden over de vele facetten van stadswijkverwarming
Terug naar overzicht