Zelfbeheer Hoekwierde e.o.

In de Hoekwierde e.o. nemen de bewoners zelf het initiatief voor het beheer van de openbare ruimte.

Stichting ZHeo (Zelfbeheer Hoekwierde en omstreken) is in 2011 opgericht onder de naam Experiment Zelfbeheer Hoekwierde, door de wijkbewoners Ton Huijzer en Paul Weber.

Doel van de ZHeo is het bevorderen van de onderlinge sociale contacten, betere woon- en leefomgeving, door inspraak en invloed op de eigen leefomgeving en het organiseren van wijkactiviteiten voor de bewoners van de Hoekwierde (en omstreken).

De ZHeo onderscheidt zich op dit punt van andere vrijwilligers organisaties, omdat de bewoners in overleg met de gemeente zelf het groenbeheer van de wijk op zich hebben genomen. Daarnaast is er een intensief contact met de gemeente over het groenonderhoud.

Nieuwsgierig geworden of wilt u nog iets meer weten over de activiteiten van de ZHeo? Via de link komt u op onze webpagina. Op onze website vindt u ook onze contactgegevens.

Bekijk de website van Zelfbeheer Hoekwierde e.o.
Terug naar overzicht